Обект: Еднофамилна къща, гр. Неготин, Сърбия
 Архитект: арх. Водич    Дейност: ОВК

Подмяна на съществуваща котелна инсталация /котли на твърдо гориво - дърва/ с термопомпена инсталация.
Термопомпа вода/вода. Отопление: Водно подов

Назад